ฐานรากอาคาร และวางเสาตอม่ออาคาร

3 มค. 57 ดีซิโอ้คอนโดงามวงศ์วาน งานฐานรากอาคาร และวางเสาตอม่ออาคาร งานวางระดับ งานตัดหัวเสาเข็ม และงานเท Lean concrete 100% ปัจจุบันอยู่ในช่วงการดำเนินงาน วางเหล็กเข้าแบบพร้อมเท concrete ฐานรากอาคาร และวางเสาตอม่ออาคาร
570103_n03

570103_n04

570103_n06
ดีซิโอ้คอนโดงามวงศ์วาน งานฐานรากอาคาร และวางเสาตอม่ออาคาร งานวางระดับ งานตัดหัวเสาเข็ม และงานเท Lean concrete 100% ปัจจุบันอยู่ในช่วงการดำเนินงาน วางเหล็กเข้าแบบพร้อมเท concrete ฐานรากอาคาร และวางเสาตอม่ออาคาร
ดีซิโอ้คอนโดงามวงศ์วาน งานฐานรากอาคาร และวางเสาตอม่ออาคาร งานวางระดับ งานตัดหัวเสาเข็ม และงานเท Lean concrete 100% ปัจจุบันอยู่ในช่วงการดำเนินงาน วางเหล็กเข้าแบบพร้อมเท concrete ฐานรากอาคาร และวางเสาตอม่ออาคาร