ร่วมลุ้นบอลโลก 2014!

ร่วมลุ้น ร่วมโพส ร่วมแชร์ไปกับ Dzio


เพียงโพสรูปธงชาติและพิมพ์ชื่อประเทศที่คาดว่าจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก 2014 ลงเพจ Dzio – ดีซีโอ้ ราชพฤกษ์ หรือ Dzio condo
Ngamwongwan – ดีซิโอ้คอนโด งามวงศ์วาน พร้อมกับ Share รูปภาพ

ร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2557

ของรางวัล
รางวัลที่ 1 TV Samsung 32″ LED จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ชุดเครื่องนอน TULIP จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 3 Power Bank จาก DTAC จำนวน 5 รางวัล

กติกา
•ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 11 กรกฏาคม 2557
•ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลต้องเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊ค Dzio – ดีซีโอ้ ราชพฤกษ์ หรือ Dzio condo Ngamwongwan – ดีซิโอ้คอนโด งามวงศ์วาน เท่านั้น
•ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•ID ที่เข้าร่วกิจกรรมจะต้องเป็น ID ของผู้ที่มีตัวตนจริงและตรวจสอบได้ มิฉะนั้นจะขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลเป็นกรณีไป
•พนักงานบริษัท อรดา จำกัด และครอบครัว บริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
•การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ร่วมลุ้น_create