EN | TH

logo
phone-icon

02-9374337

@orrada

THE BLUEPRINT FOR LIVING CREATION

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ บริษัท อรดา จำกัด

บริษัท อรดา จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2532 เพื่อประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มแรกเป็นการพัฒนาโครงการอรดาแฟคตอรี่แลนด์ ตั้งอยู่ถนนลำลูกกาบริเวณลำลูกกาคลอง 8 และต่อมาได้ดำเนินการพัฒนาโครงการในรูปแบบของที่อยู่อาศัยภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านอรดา-ลำลูกกาคลอง 8” และ โครงการบ้านดีซิโอ้-ราชพฤกษ์ รวมถึงขยายธุรกิจทางด้านคอนโดมิเนียมในนาม ดีซิโอ้คอนโด-งามวงศ์วาน นอกจากนี้ยังมีที่ดินเปล่าที่พัฒนาแล้วเพื่อจำหน่ายสำหรับรองรับผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยปัจจุบันบริษัทอรดา มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท(ชำระเต็ม)และพร้อมที่จะขยายธุรกิจในโครงการต่อๆไปในทั่วประเทศเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยมุ่งสู่การเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำและมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

สวัสดิการบริษัทฯ

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบนัสประจำปี

ปรับค่าจ้างประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

อบรมและพัฒนาทักษะฟรีตลอดปี

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ตำแหน่งงานว่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ถอดปริมาณวัสดุ จัดทำประมาณราคาโครงสร้าง, สถาปัตย์ และงานระบบ
 • ตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม-ลด และราคาวัสดุในแต่ละโครงการ
 • เขียนแบบและแก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์
 • จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
 • จำทำเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบและประมาณราคา 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Autocad และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พิจารณาใบขอซื้อเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะและสรรหาผู้ขายหรือผู้บริการ
 • ติดต่อประสานงานและเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายหรือผู้บริการตามระเบียบบริษัทฯ
 • จัดทำใบขอซื้อ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตามการสั่งซื้อ, ส่งมอบสินค้า และจัดเก็บเอกสารในการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการหรืองานจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่ง RESUME