EN | TH

logo
phone-icon

02-9374337

@orrada

THE BLUEPRINT FOR LIVING CREATION

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ บริษัท อรดา จำกัด

บริษัท อรดา จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2532 เพื่อประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มแรกเป็นการพัฒนาโครงการอรดาแฟคตอรี่แลนด์ ตั้งอยู่ถนนลำลูกกาบริเวณลำลูกกาคลอง 8 และต่อมาได้ดำเนินการพัฒนาโครงการในรูปแบบของที่อยู่อาศัยภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านอรดา-ลำลูกกาคลอง 8” และ โครงการบ้านดีซิโอ้-ราชพฤกษ์ รวมถึงขยายธุรกิจทางด้านคอนโดมิเนียมในนาม ดีซิโอ้คอนโด-งามวงศ์วาน นอกจากนี้ยังมีที่ดินเปล่าที่พัฒนาแล้วเพื่อจำหน่ายสำหรับรองรับผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยปัจจุบันบริษัทอรดา มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท(ชำระเต็ม)และพร้อมที่จะขยายธุรกิจในโครงการต่อๆไปในทั่วประเทศเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยมุ่งสู่การเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำและมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

สวัสดิการบริษัทฯ

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบนัสประจำปี

ปรับค่าจ้างประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

อบรมและพัฒนาทักษะฟรีตลอดปี

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • อายุ 22 ขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาด / การตลาดดิจิทัล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ได้ดี
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงานเเละมีมษุยสัมพันธ์ดี สามารถจัดการกับอารมณ์ในการตอบโต้ทางออนไลน์ได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิตัลในธุรกิจอสังหาริมทระพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • สำรวจและวิเคราะห์การตลาด Online ทุกรูปแบบของคู่แข่งและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนและนำเสนอวิธีการพัฒนารูปแบบการตลาด Online ของบริษัทผ่านเครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ทุกประเภทให้สอดคล้องกับแผนการตลาดและทันสมัยอยู่เสมอ
  • ร่วมกำหนดแนวทางความคิดสร้างสรรค์สำหรับงานออกแบบโฆษณาร่วมกับฝ่ายออกแบบในการพัฒนางานให้ตอบกลุ่มเป้าหมาย และนำ content ลงสื่อดิจิตอล เช่น LINE@, Facebook, และ Instagram
  • ประสานงานเกี่ยวกับ IT Agency หรือ IT Supplier
  • จัดทำรายงานและสรุปสถิติภาพรวมต่างๆด้านการตลาด Online เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมมากขึ้น

ส่ง RESUME