EN | TH

logo
phone-icon

02-9374337

@orrada

THE BLUEPRINT FOR LIVING CREATION

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ บริษัท อรดา จำกัด

บริษัท อรดา จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2532 เพื่อประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มแรกเป็นการพัฒนาโครงการอรดาแฟคตอรี่แลนด์ ตั้งอยู่ถนนลำลูกกาบริเวณลำลูกกาคลอง 8 และต่อมาได้ดำเนินการพัฒนาโครงการในรูปแบบของที่อยู่อาศัยภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านอรดา-ลำลูกกาคลอง 8” และ โครงการบ้านดีซิโอ้-ราชพฤกษ์ รวมถึงขยายธุรกิจทางด้านคอนโดมิเนียมในนาม ดีซิโอ้คอนโด-งามวงศ์วาน นอกจากนี้ยังมีที่ดินเปล่าที่พัฒนาแล้วเพื่อจำหน่ายสำหรับรองรับผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยปัจจุบันบริษัทอรดา มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท(ชำระเต็ม)และพร้อมที่จะขยายธุรกิจในโครงการต่อๆไปในทั่วประเทศเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยมุ่งสู่การเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำและมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

สวัสดิการบริษัทฯ

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบนัสประจำปี

ปรับค่าจ้างประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

อบรมและพัฒนาทักษะฟรีตลอดปี

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ตำแหน่งงานว่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลและรับผิดชอบยอดขายของทีม
 • นำเสนอขาย, ดูแลลูกค้า, พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ, ส่วนกลาง และบ้านตัวอย่าง
 • ดูแลภาพรวมของโครงการทั้งหมด
 • ให้บริการลูกค้าในเรื่องข้อมูลโครงการ และโปรโมชั่นต่าง ๆ
 • จัดทำรายงานยอดขายประจำสัปดาห์และประจำเดือน
 • อํานวยความสะดวกจัดการเอกสาร ตลอดจนบริการหลังการขาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนทำสวนต่าง ๆ ภายในโครงการ
 • กำหนดเวลาในการดำเนินงาน, มอบหมายงาน, ดูแลรักษา
 • รักษาสภาพสวนในโครงการ, ต้นไม้, ดอกไม้ ให้สวยงามอยู่เสมอ
 • อบรมทีมงานคนสวนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ, กฎระเบียบ, ความปลอดภัย, การจัดการสารพิษ, วัสดุอันตรายที่ใช้ภายในโครงการ
 • จัดทำข้อมูลจำเพาะของงาน, ทำรายงานประจำเดือน, แจ้งความคืบหน้า, แผนงานประจำเดือน, งานส่วนต่าง ๆ ของโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ประมาณการค่าใช้จ่าย, กำลังคน และระยะเวลาในการทำสวนภายในโครงการ
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการทำสวน, ผู้รับเหมาที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการ
 • สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้เกี่ยวกับการทำสวนในโครงการ
 • ควบคุมดูแลรถยนต์, รถกอล์ฟ รวมทั้งรถที่ใช้ในโครงการ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 25-40 ปี
 • ระดับการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางไปประจำโครงการที่คลอง 8 หรือบางบ่อได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล และจัดทำ Present สำรวจโครงการ
 • ร่วมออกแบบโครงการใหม่ (Master Plan, Plan, Facade, Landscape, Interior)
 • ประสานงานและตรวจสอบงานก่อสร้างจริงที่หน้างานให้ตรงตามงานออกแบบ
 • เตรียมงาน Monthly Promotion (กำหนดโปรโมชั่น, กำหนดช่องทาง Promote, งบประมาณค่าใช้จ่ายในการ Promote)
 • ประสานงานกับ Graphic เพื่อทำสื่อต่าง ๆ ประกอบการทำ Promotion (Online + Offline)
 • เตรียมงาน Weekly Content (Creative Content)
 • สรุป Report Performance

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 1-2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่ง RESUME